KHÁI QUÁT

    Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trường Long luôn cung cấp những dịch vụ xây dựng với đội ngũ trên 250 nhân viên, kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân kỹ thuật giỏi đầy kinh nghiệm, năng lực, sáng tạo, cần cù và luôn thực hiện công việc một cách tốt nhất, hợp lý cho từng công trình.

    Mặc dù công ty mới thành lập nhưng đã ký kết và thi công nhiều hợp đồng với giá trị các công trình thi công hàng chục tỷ đồng.

Con người:

    Tài sản chủ yếu của công ty chính là con người. Để thành công, công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trường Long phải là nơi làm việc bổ ích. Chúng tôi cung cấp cơ hội và niềm khích lệ để giúp đỡ nhân viên công ty thể hiện tiềm năng của họ. Chúng tôi và khách hàng làm việc như trong cùng một công ty. Sự tôn trọng lẫn nhau hình thành nên sự thành công của chúng tôi.

Tiêu chuẩn đạo đức:

    Chúng tôi tạo nên giá trị thật của chất lượng, làm việc trung thực và chăm chỉ. Chúng tôi có những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong công việc kinh doanh.

    Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trường Long phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng, chăm sóc khách hàng và chính trực cao. Đây chính là thương hiệu của công ty.

Sự tận tâm:

    Chúng tôi tiên phong trong việc tìm kiếm những giải pháp để khách hàng luôn đạt được mục đích. Mối quan hệ bền vững chính là sự tôn trọng trong việc kinh doanh của Công ty. Chúng tôi muốn khách hàng luôn cảm thấy nhân viên chúng tôi thậm chí đã tận tâm, cố gắng hơn cả nhân viên của họ … đó là những gì đặc trưng của chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc khách hàng như chính họ chăm sóc bản thân.

Tính an toàn:

    Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trường Long đã phát triển một môi trường lành mạnh và đem đến nơi làm việc an toàn nhất cho toàn thể công nhân, nhân viên, khách hàng và mọi người trong công trường xây dựng.

    Chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao những tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng, tổ chức huấn luyện, trang bị cho nhân viên những công cụ, kiến thức cần thiết để giảm những rủi ro, tăng thêm tính an toàn cho mọi người, mỗi dự án mà chúng tôi thực hiện.

Dịch vụ

    Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trường Long thực hiện mọi yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể tin tưởng về chất luợng và tính chuyên nghiệp của toàn thể nhân viên Công ty chúng tôi.