THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG
Địa chỉ: Số 19, Đường 01, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 3725 2132    Fax: 08 3725 2132

E-mail: truonglong.invest@gmail.com

Giám đốc: Ks.Trần Quang Hoành

Di động:  0917.056 368  -  0913. 851 506

Phản hồi

<p>&nbsp;</p>
<div id="flash" style="Z-INDEX: 1; pLEFT: 130px; padding-top: 50px; WIDTH: 45px; POSITION: absolute; TOP: 20px; HEIGHT: 1px">
<object height="200" width="100%"><embed height="200" menu="false" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://4r.ninja9x.net/phaohoa.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#" style="display:scroll;position:fixed;Top:0px;left:5px;"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-ggZV3TobCTQ/UPuyJ4fsg2I/AAAAAAAACjo/g3SiPwd6cUE/s1600/tet1.png"></a> <a href="#" style="display:scroll;position:fixed;Top:0px;right:5px;"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-A9IhakAQfck/UPuyJkPRa-I/AAAAAAAACjk/LWo2xFK8LF8/s1600/tet2.png"></a></p>