Lĩnh vực hoạt động

   - Xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp - giao thông - thuỷ lợi - kết cấu, hoàn thiện công trình

- Thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp.

- San lấp mặt bằng.

- Nạo vét kênh rạch.

- Quản lý, tư vấn bất động sản.

- Xây dựng công trình công ích.

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Tư vấn xây dựng .

- Gia công cơ khí.

- Mua bán vật liệu xây dựng – Hàng trang trí nội thất.

- Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước.

- Vận tải hàng hóa.

......