TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỊA PHƯƠNG

Một dự án sử dụng nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc chuyên môn chính về mặt tổng thể để có được những ý tưởng kiến trúc hay nguyên lý quản trị tốt, tiên tiến thì luôn luôn phải cần đến tư vấn địa phương để triển khai chi tiết các ý tưởng hay công việc hàng ngày theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và bảo đảm các cơ sở pháp lý về hành nghề xây dựng. Việc sử dụng tư vấn địa phương cũng làm giảm chi phí dịch vụ tư vấn của gói thầu so với giao toàn bộ dịch vụ gói thầu cho đơn vị tư vấn nước ngoài.