TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  • Lập bản vẽ xin phép xây dựng:

Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ giúp Bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch kiến trúc của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho Bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng.

Chi phí lập bản vẽ xin phép xây dựng:

Bản vẽ xin phép xây dựng 12.000 đ/m2

Chi phí lập hồ sơ phương án thi công tầng hầm (áp dụng cho công trình có tầng hầm):

Phương án thi công tầng hầm 1.500.000 - 3.000.000đ
  • Dịch vụ xin phép xây dựng trọn gói:

Nếu bạn không có thời gian hãy sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng trọn gói của chúng tôi.

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Dịch Vụ Trọn Gói
* Nhỏ hơn 100m2 7.000.000đ
Từ 100m2 Đến 200m2 9.000.000đ
Từ 200m2 Đến 300m2 11.000.000đ
Từ 300m2 Đến 400m2 13.000.000đ
Từ 400m2 Đến 600m2 15.000.000đ
Từ 600m2 Đến 800m2 17.000.000đ
Từ 800m2 Đến 1000m2 19.000.000đ
* Lớn hơn 1000m2 Xin gọi cho Chúng tôi

( * Chi phí trên đã bao gồm tất cả các chi phí như: bản vẽ xin phép xây dựng, dịch vụ xin phép xây dựng, lệ phí xin phép xây dựng. Trường hợp có xin phép xây dựng tầng hầm chi phí trên cộng thêm hồ sơ phương án thi công tầng hầm)

  • Lập hồ sơ kiểm định móng:

Lập hồ sơ kiểm định móng để bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng trong trường hợp sửa chữa có thay đổi kết cấu hoặc nâng thêm tầng.

Tồng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Kiểm Định Móng
* Nhỏ hơn 100m2 4.000.000đ
Từ 100m2 Đến 300m2 5.000.000đ
Từ 300m2 Đến 500m2 6.000.000đ
Từ 500m2 Đến 700m2 7.000.000đ
Từ 700m2 Đến 1000m2 8.000.000đ
* Lớn hơn 1000m2 Xin gọi cho Chúng tôi