HOÀN CÔNG XÂY DỰNG

                       

  • Lập bản vẽ hoàn công xây dựng:

- Chi phí lập bản vẽ hoàn công xây dựng:

Bản vẽ hoàn công xây dựng 15.000 đ/m2
  • Dịch vụ hoàn công xây dựng:

Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ hoàn công xây dựng của chúng tôi.

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Dịch Vụ
* Nhỏ hơn 100m2 7.000.000Đ
Từ 100m2 Đến 200m2 8.000.000Đ
Từ 200m2 Đến 300m2 9.000.000Đ
Từ 300m2 Đến 400m2 10.000.000Đ
Từ 400m2 Đến 500m2 11.000.000Đ
Từ 500m2 Đến 600m2 12.000.000Đ
* Lớn hơn 600m2 Xin gọi cho Chúng tôi

( ** Chi phí dịch vụ trên không bao gồm: bản vẽ hoàn công xây dựng, bản vẽ hiện trạng, hóa đơn thi công xây dựng, lệ phí trước bạ nhà và đất)

  • Lập bản vẽ bản vẽ hiện trạng:

- Chi phí đo vẽ bản vẽ hiện trạng:  Đo vẽ bản vẽ hiện trạng theo Quyết định 54 - Trường hợp làm sổ mới hoặc đổi sổ.

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Đo Vẽ
* Nhỏ hơn 100m2 4.000.000Đ
Từ 100m2 Đến 200m2 5.000.000Đ
Từ 200m2 Đến 300m2 6.000.000Đ
Từ 300m2 Đến 400m2 7.000.000Đ
Từ 400m2 Đến 600m2 8.000.000Đ
* Lớn hơn 600m2 Xin gọi cho Chúng tôi