Phòng Kỹ thuật

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM
1 Bùi Minh Hiếu Trưởng phòng Kiến trúc sư 10 năm
2 Châu Minh Tấn Phó phòng Kỹ sư xây dựng 9 năm
3 Lê Văn Chính Nhân viên Kỹ sư xây dựng 9 năm
4 Ngô Thế Ninh Nhân viên Kỹ sư xây dựng 8 năm
5 Lê Văn Hòa Nhân viên Kỹ sư xây dựng 6 năm
6 Phạm Ngọc Sinh Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm
7 Ngô Đình Châu Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm
8 Trần Quang Kiện Nhân viên Kỹ sư xây dựng 12 năm
9 Trần Minh Nhựt Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm
10 Danh Hùng Ngữ Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm